Autorizatie de constructie/desfiintare – la Primaria Municipiului Bucuresti

Acte necesare pentru autorizatia de constructie/desfintare: Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit legii pe langa cererea pentru examinarea autorizatiei de construire, inclusiv anexa  – se utilizeaza: 1) – Formularul – model F.8 ” Cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie/desfintare” obtinut de la emitent – va contine in mod obligatoriu, urmatoarele documente: a) – certificat de urbanism, in copie; b) – dovada titlului asupra imobilului , teren si / sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul din plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune … citeste mai mult

Obtinere Certificat de Urbanism – la Primaria Municipiului Bucuresti

Acte necesare pentru Certificat de Urbanism: Solicitantul orice persoana fizica sau juridica interesata – trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzand: 1) – cerere tip (formularul – model F.1 ” Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”), in conformitate  cu precizarile privind completarea acesteia , cuprinzand: a) – elemente de identificare ale solicitantului b) – elemente de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism , respectiv localitatea numarul cadastral si numarul de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel; c) – elemente care definesc scopul solicitarii. 2)  – planuri cadastrale/topografice cu evidentirea imobilelor in cauza astfel: a) – pentru imobile neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: *  plan de incadrare in … citeste mai mult

Pentru ce tipuri de lucrari NU ai nevoie de autorizatie de construire?

Autorizatia de construire este un document obligatoriu atunci cand cetateniii doresc sa construiasca, sa consolideze sau sa repare o constructie deja existenta. Sunt, totusi, unele situatii stabilite prin lege in care acest act nu este necesar. Asadar, cititi in materialul urmator care sunt acele lucrari pentru care nu aveti nevoie de autorizatie. Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991. Potrivit acestui act normativ, autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Sunt, insa, si o serie de cazuri in care nu este necesara o autorizatie de construire. Astfel, dupa cum se … citeste mai mult

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un act cu caracter informativ care contine date cu privire la restrictiile de construire impuse prin studii de specialitate aprobate in zona. Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire. El sta doar la baza demararii procesului de autorizare. Cererea standard o puteti descarca apasand link-ul de mai jos. http://www.roxanabertea.ro//wp-content/uploads/model_cerere_certificat_de_urbanism.pdf Informatiile minime si folositoare continute de certificatul de urbanism sunt urmatoarele: · pe ce amprenta maxima puteti construe : POT (procentul de utilizare al terenului); · ce suprafata maxima construita desfasurata puteti construi :CUT (coeficientul de utilizare al terenului); · ce regim maxim de inaltime se permite in zona : dat odata prin numarul de niveluri si odata prin inaltimea maxima la cornisa; · ce … citeste mai mult