Aviz de urbanism PUZ – la Primaria Municipiului Bucuresti

Acte necesare pentru Aviz de Urbanism PUZ/ Plan Urbanistic  Zonal : 1. – certificat de urbanism 2. – documentatie in concordanta cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare; Ghidul privind Metodologia de elaborare si continutul cadru al planului Urbanistic Zonal, reglemetare tehnica – Indicativ: GM – 010 – 2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N din 16 august 2000.

Aviz de Urbanism PUD – la Primaria Municipiului Bucuresti

Acte necesare pentru Aviz de Urbanism PUD / Plan Urbanistic  de Detaliu : 1. – certificat de urbanism 2. – documentatie in concordanta cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare; Ghidul privind Metodologia de elaborare si continutul cadru al planului Urbanistic de Detaliu , reglementare tehnica – Indicativ : GM 009-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37/N din 8 iunie 2000. 3. – taxa emitere Aviz de urbanism PUD =13,00 lei conform HCGMB nr.3 din 29.01.2013.