Obtinere Certificat de Urbanism – la Primaria Municipiului Bucuresti

Acte necesare pentru Certificat de Urbanism: Solicitantul orice persoana fizica sau juridica interesata – trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzand: 1) – cerere tip (formularul – model F.1 ” Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”), in conformitate  cu precizarile privind completarea acesteia , cuprinzand: a) – elemente de identificare ale solicitantului b) – elemente de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism , respectiv localitatea numarul cadastral si numarul de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel; c) – elemente care definesc scopul solicitarii. 2)  – planuri cadastrale/topografice cu evidentirea imobilelor in cauza astfel: a) – pentru imobile neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: *  plan de incadrare in … citeste mai mult

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un act cu caracter informativ care contine date cu privire la restrictiile de construire impuse prin studii de specialitate aprobate in zona. Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire. El sta doar la baza demararii procesului de autorizare. Cererea standard o puteti descarca apasand link-ul de mai jos. http://www.roxanabertea.ro//wp-content/uploads/model_cerere_certificat_de_urbanism.pdf Informatiile minime si folositoare continute de certificatul de urbanism sunt urmatoarele: · pe ce amprenta maxima puteti construe : POT (procentul de utilizare al terenului); · ce suprafata maxima construita desfasurata puteti construi :CUT (coeficientul de utilizare al terenului); · ce regim maxim de inaltime se permite in zona : dat odata prin numarul de niveluri si odata prin inaltimea maxima la cornisa; · ce … citeste mai mult