Ce este certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism reprezintă acel document de informare emis de către biroul de urbanism al primăriilor și prin care se oferă date cu privire la condițiile urbanistice ale zonei în care este amplasat terenul. Certificatul de urbanism oferă minim următoarele informații: ce tip de construcții se pot realiza în zonă; care sunt retragerile față de limitele de proprietate; care este înălțimea maximă a construcției; care este suprafața maximă pe care o poate ocupa construcția raportată la teren; care este suprafața construită defășurată maximă; care este numărul maxim de etaje. Certificatul de urbanism reprezintă punctul de plecare al procesului de autorizare al unei construcții. După ce acesta a fost solicitat se trece la faza de întocmire a proiectului de autorizare și … citeste mai mult

Ce este proiectul tehnic?

Proiectul tehnic reprezintă piesa princilă pe baza căruia se obține autorizația de construire a unei construcții. Proiectul tehnic este format din partea scrisă și parte desenată. În partea scrisă se descrie construcția și modul în care a fost aceasta concepută pentru a răspunde exigențelor esențiale. În partea desenată se prezintă planuri cu detalii pe baza cărora se execută construcția. Un proiect tehnic cuprinde planuri și memorii de arhitectură, rezistență și instalații sanitare, termice, electrice.