Autorizatie de constructie/desfiintare – la Primaria Municipiului Bucuresti

Acte necesare pentru autorizatia de constructie/desfintare: Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit legii pe langa cererea pentru examinarea autorizatiei de construire, inclusiv anexa  – se utilizeaza: 1) – Formularul – model F.8 ” Cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie/desfintare” obtinut de la emitent – va contine in mod obligatoriu, urmatoarele documente: a) – certificat de urbanism, in copie; b) – dovada titlului asupra imobilului , teren si / sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul din plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune … citeste mai mult

Aviz de urbanism PUZ – la Primaria Municipiului Bucuresti

Acte necesare pentru Aviz de Urbanism PUZ/ Plan Urbanistic  Zonal : 1. – certificat de urbanism 2. – documentatie in concordanta cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare; Ghidul privind Metodologia de elaborare si continutul cadru al planului Urbanistic Zonal, reglemetare tehnica – Indicativ: GM – 010 – 2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N din 16 august 2000.

Aviz de Urbanism PUD – la Primaria Municipiului Bucuresti

Acte necesare pentru Aviz de Urbanism PUD / Plan Urbanistic  de Detaliu : 1. – certificat de urbanism 2. – documentatie in concordanta cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare; Ghidul privind Metodologia de elaborare si continutul cadru al planului Urbanistic de Detaliu , reglementare tehnica – Indicativ : GM 009-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37/N din 8 iunie 2000. 3. – taxa emitere Aviz de urbanism PUD =13,00 lei conform HCGMB nr.3 din 29.01.2013.  

Pentru ce tipuri de lucrari NU ai nevoie de autorizatie de construire?

Autorizatia de construire este un document obligatoriu atunci cand cetateniii doresc sa construiasca, sa consolideze sau sa repare o constructie deja existenta. Sunt, totusi, unele situatii stabilite prin lege in care acest act nu este necesar. Asadar, cititi in materialul urmator care sunt acele lucrari pentru care nu aveti nevoie de autorizatie. Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991. Potrivit acestui act normativ, autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Sunt, insa, si o serie de cazuri in care nu este necesara o autorizatie de construire. Astfel, dupa cum se … citeste mai mult