Obtinere Certificat de Urbanism – la Primaria Municipiului Bucuresti

images

Acte necesare pentru Certificat de Urbanism:

Solicitantul orice persoana fizica sau juridica interesata – trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzand:

1) – cerere tip (formularul – model F.1 ” Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”), in conformitate  cu precizarile privind completarea acesteia , cuprinzand:

a) – elemente de identificare ale solicitantului

b) – elemente de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism , respectiv localitatea numarul cadastral si numarul de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;

c) – elemente care definesc scopul solicitarii.

2)  – planuri cadastrale/topografice cu evidentirea imobilelor in cauza astfel:

a) – pentru imobile neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara:

*  plan de incadrare in zona,  la una din scarile 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, dupa caz, eliberat la cerer de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

b) – pentru imobile inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara:

* extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi , eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

3) – documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin.(1) si (4) din Legea nr. 350/2001, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului , precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant – persoana fizica sau persoana juridica – nefiind necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate. Se interzice emitentului sa conditioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborare prealabila a unei documentatii de urbanism pentru imobilul in cauza , precum si a orcaror documentatii tehnice de definire a scopului solicitarii.

Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de constructie/ desfintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Taxa certificat de urbanism:

– 0-150 mp = 5 RON

– 150 – 500 mp= 6 RON

– 500 – 750 mp= 8 RON

– 750 – 1000 mp= 12 RON

– peste 1000 mp = 14 + 0.01 RON/mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp.

 

Comments

comments

About ing. structurist Roxana Bertea

inginer structurist Roxana Bertea
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.