Arhitectul si autorizatia de construire

Arhitectul este principalul pilon in obtinerea autorizatiei de construire. Acesta intocmeste documentatia de urbanism si de arhitectura pe baza careia se iau avizele si ulterior autorizatia de construire.Autorizatia de construire este acel act oficial eliberat de catre primarii care va confera dreptul de a construi orice tip de constructie. Autorizatia de constructie este obligatoriu de luat pentru orice tip de constructie si este interzisa inceperea lucrarilor indiferent de natura lor fara a exista o astfel de autorizatie de construire.roxana bertea inginer structurist

Autorizatia de construire este eliberata de catre primaria de pe raza careia se afla terenul pe care se afla constructia.

Se considera a fi constructie orice imobil care necesita realizarea unei fundatii pentru amplasarea pe un teren. Si un gard necesita o autorizatie de construire.

Autorizatia de construire are la baza legea 50 privind autorizarea lucrarilor de constructie.

Autorizatia de construire in cazul in care nu se mentioneaza in special are o valabilitate de maxim 1 an. In aceasta perioada beneficiarul poate incepe lucrarea de constructie respectand prevederile din aceasta si din documentatia depusa la primarie in vederea autorizarii.

Beneficiarul are obligatia de a anunta inceperea executiei constructiei cu maxim 10 zile inainte de inceperea acesteia la primarie si la inspectoratul de stat in constructii.

Dupa inceperea lucrarilor autorizatia de construire este valabila conform termenului solicitat de catre beneficiar in cererea de autorizare. In general pentru o casa autorizatia de construire este valabila 1-2 ani. In cazul unor constructii complexe ea poate avea o durata de valabilitate de peste 5-6 ani.

Autorizatia de construire se elibereaza in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii cererii , pe baza documentatiei  depuse  si care va cuprinde:

  • certificatul de urbanism;
  • Dovada titlului asupra terenurilor / cladirilor;
  • Avizele si acordurile necesare  stabilite prin certificatul de urbanism;
  • Dovada privind achitarea taxelor legale;

Prin exceptie constructiile reprezentand anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole  termenul de emitere al autorizatiei de construire este de 15 zile de la data inregistrarii cererii.

Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conformitate cu continutul cadru prevazut in legea 50 , in concordanta cu cerintele din certificatul de urbanism , cu continutul avizelor si acordurilor solicitate de catre acesta , si se intocmeste si semneaza conform legii.

In situatia depunerii unei documentatii incomplete aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acestora.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste un termen de cel mult 12 luni de la data emiterii pentru inceperea lucrarilor de constructii . Dupa inceperea lucrarilor perioada se prelungeste cu durata de executie propusa prin documentatia depusa.

Comments

comments

About ing. structurist Roxana Bertea

inginer structurist Roxana Bertea
Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.