S-a modificat legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Odată cu O.U.G. nr. 100/2016 au fost aduse modificări importante ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Principalele modificări sunt:

 • prelungire de drept termene de valabilitate documentații de urbanism

În acest sens, procedura de autorizare începe odată cu obținerea Certificatului de Urbanism, față de reglementarea anterioară când aceasta începea odată cu depunere cererii pentru emiterea Certificatului de Urbanism.

Această modificare nu afectează în sine obiectul de reglementare al Legii nr. 50/1991 dar are o importanţă majoră în domeniul urbanismului reglementat de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Astfel, conform art. 56 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 valabilitatea documentațiilor de urbanism nu se mai extinde de drept odată cu depunerea cererii pentru emiterea Certificatului de Urbanism ci odată cu emiterea acestuia. Implicarea aceastei modificări va putea afecta anumite investiții pentru că practica ne-a demonstrat că la nivelul administrațiilor publice locale, îndeosebi la București, perioada de 30 de zile de emitere a Certificatului de Urbanism nu se respectă, ajungând în unele cazuri, vezi PMB, până la 8 luni.

 • schimbare destinație subsol

Totodată, nu se va mai permite supraetajarea clădirilor existente cu încă un nivel, o singură dată,  în suprafaţă de maxim 20% din suprafața construită desfăşurată a clădirii, fără a avea o documentație de urbanism aprobată.

În schimb, se va permite autorizarea amenajării şi schimbării destinației subsolurilor, podurilor şi mansardelor, în volumul existent al clădirii. Or, în calculul CUT nu intră subsolul destinat garării autovehiculelor şi cel cu o înălțime liberă de maxim 1.8m, iar prin schimbarea destinației, în spațiu de locuit de exemplu, acestea pot duce la depăşirea CUT.

 • președintele consiliului județean

Președinții de consiliu județean vor fi cei care vor emite autorizații de construire în cazul în care pe teritoriul unei comune sau oraş există stațiune turistică sau un monument istoric înscris în lista patrimoniului mondial sau de categoria A (de importanţă națională), iar în aparatul de specialitate al primarului nu există un funcționar public cu pregătire în urbanism pentru comune, respectiv nu este ocupat postul de arhitect-şef/urbanist-şef pentru orașe.

 • acordul unic

Se reintroduce acordul unic abrogat în 2008, iar avizele stabilite prin Certificatul de Urbanism pot fi obținute şi de administrația publică locală prin ghișeul unic dacă la nivelul acesteia există organizată comisia de acord unic. Documentația se predă în format fizic şi electronic.

Totodată, se menționează expres că prin Certificatul de Urbanism nu se pot solicita avize care nu au relevanţă în raport cu obiectul cererii.

 • certificatul de urbanism electronic

Este introdus pentru prima dată Certificatul de Urbanism în format electronic, semnat prin semnătură electronică, care are aceeași valoare juridică cu cel scriptic însă cu condiția ca la emitere sau printare pe hârtie a acestuia cu semnătura electronică să fie adăugată și semnătura olograf.

Această prevedere este golită de conținut în contextul în care instituțiile avizatoare solicită încă în formart fizic documentațiile tehnice care trebuie să fie însoțite și de Certificatul de Urbanism.

 • P.A.C. 

Se revine la noțiunea din 2008 de P.A.C. (Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire), P.A.D. (Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare) și P.O.E. (Proiect pentru autorizarea organizării execuției lucrărilor), după 2008 până la noua modificare acestea erau denumite D.T. (Documentații tehnice).

 • acordul vecinilor

Se introduce în mod expres ca în conținutul documentațiilor tehnice pentru autorizarea lucrărilor de bază și cele pentru organizarea de șantier să existe, în situațiile prevăzute de lege și reglementările tehnice, acordul vecinilor.

 • 10 zile pentru notificare completări și conținutul cadru P.Th.

Crește termenul de la 5 la 10 zile pentru notificarea solicitantului unei autorizații de construire dacă documentația depusă este incompletă, peste acest termen nu mai este permisă notificarea.

Se introduce Anexa 3 prin care este stabilit conținutul cadru al P.Th.

 • valabilitatea AC de 24 luni și notificări electronice

Perioada de valabilitate a Autorizației de Construire se prelungește de la 12 luni la 24 de luni, termen în care beneficiarul trebuie să înceapă lucrările. Notificarea începerii lucrărilor se va face atât la autoritatea emitentă a autorizației cât și la I.S.C. și în format electronic pe http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

 • aviz în 60 zile de la Ministerul Culturii

Termenul pentru emiterea avizului Ministerului Culturii se prelungește de la 15 zile la 60 de zile, iar avizele și documentațiile pentru obținere avizelor să se facă și în format electronic. Termenul de solicitare a completării documentațiilor supuse spre avizare este de 10 zile. Orice solicitare de completare a documentațiilor mai târziu de 10 zile nu este permisă cu excepția cazurilor în care analizarea acestora este condiționată de o comisie.

 • punctul de vedere al APM pentru desființări

Este abrogat art. 8 alin. (3) din lege prin care se prevedea faptul că la desființare nu era necesar punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului. Astfel, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului este necesar acuma și pentru lucrări de desființare.

 • fără AC

Prin noua modificare compartimentările cu elemente nestructurale realizate din materiale demontabile nu vor mai fi supuse autorizării. Astfel, compartimentările din pereți de gips-carton nu vor mai trebui autorizate.

De asemenea, se pot executa fără autorizație de construire și lucrări de introducere de echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice subterane și interioare existente, construite cu această destinație.

Amplasarea de tonete și pupitre deschise sau închise pentru comercializarea presei, cărților și florilor se va putea face fără autorizație de construire doar în următoarele condiții: să nu aibă o suprafață mai mare de 5mp, să nu cauzeze congestionarea traficului pietonal și în baza unei hotărâri a consiliului local privind Regulamentul privind organizarea comerțului stradal.

Totodată, se pot executa lucrări de construire fără autorizație la imobilele aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate dacă privesc reparații la finisaje interioare și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstreză materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, precum și reparații și înlocuiri de pardoseli și instalații interioare.

Asupra imobielor monumente istorice singurele lucrări ce nu necesită autorizație de construire sunt: zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirii; lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare; schimbarea destinației numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire pentru care legea prevede autorizarea.

 • prescripția în 5 ani

Termenul de prescriere a faptelor pentru aplicarea amenzilor se prelungește de la 3 ani la 5 ani.

Sintagma arhitect-șef se înlocuiște cu arhitect-șef/urbanist-șef.

Procedurile de autorizare și emitere a certificatelor de urbanism începute înainte de intrarea în vigoare a ordonanței de urgență se vor finaliza conform reglementărilor anterioare, cu excepția schimbării competențelor, caz în care autoritatea competentă, conform noilor modificări, poate să finalizeze procedura începută de altă autoritate competentă pe reglementarea anterioară.

Comments

comments

About ing. structurist Roxana Bertea

inginer structurist Roxana Bertea
Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.