Autorizatie de constructie/desfiintare – la Primaria Municipiului Bucuresti

casa-avantaje

Acte necesare pentru autorizatia de constructie/desfintare:

Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit legii pe langa cererea pentru examinarea autorizatiei de construire, inclusiv anexa  – se utilizeaza:

1) – Formularul – model F.8 ” Cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie/desfintare” obtinut de la emitent – va contine in mod obligatoriu, urmatoarele documente:

a) – certificat de urbanism, in copie;

b) – dovada titlului asupra imobilului , teren si / sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul din plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel.

c) – documentatie tehnica – D.T. in doua exemplare , dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului;

d) – avizele, acordurile si punctul de vedere /actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente, prin certificatul de urbanism in copie;

e) – studiile de specialitate, nota tehnica justificativa, sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrarile de interventie la constructiile existente si / sau  raportul de audit energetic pentru lucrarile de interventie in vederea cresteri performantelor energetice la cladiri, solicitate prin certificat de urbanism , in conditiile legii,  un exemplar;

In conformitate cu prevederile art. 8 alin.(2) din Lege, documentatia pentru autorizarea lucrarilor de desfintare , elaborata in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism , avizate si aprobate, potrivit legii, are aceiasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerata completa, daca pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de desfintare – inclusiv anexa – (se utilizeaza formularul-model F.8 „Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare” obtinut de la emitent) , completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform documentatiei tehnice -D.T.A.D. cuprinde aceleasi documente mentionate la alin. (1) , adaptate scopului , precum si certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitate a imobilului (in copie)

La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea in vedere urmatoarele:

a) in conformitate cu prevederile art. 7  alin.(1) din Lege , o data cu autorizatia de construire/desfintare , se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. In aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta,  pe langa documentatia tehnica – D.T.  pentru autorizarea executarii locrarilor de baza  (D.T.A.C) , documentatia tehnica- D.T.  pentru organizarea executarii lucrarilor  (D.T.O.E) – piese scrise si desenate – intocmita in baza prevederilor anexei nr.1 la Lege, impreuna cu avizele specidice aferente (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar,  aviz/ contract cu societatea de salubrizare si altele asemenea, dupa caz) in doua exemplare;

b) in situatia in care in certificatul de urbanism a fost solicitata elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeaza documentatiei, inclusiv avizele/aprobarile obtinute pentru acestea (doua exemplare) . La nevoie solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor in intregul lor.

Taxa autorizatie  construire:

0.5% locuinta din valoarea investitiei

1.0% alte functiuni din valoarea investitiei

3.0% organizare de santier din valoarea organizarii

0.1% pentru desfintare din valoarea de impunere

 

Comments

comments

About ing. structurist Roxana Bertea

inginer structurist Roxana Bertea
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.