Despre mine


Am absolvit Universitatea Tehnică de Construcții București,  Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (F.C.C.I.A) obtinand titlu de inginer în domeniul ingineriei civilă cu specializarea in construcții civile industriale și agricole.


question mark

 Am continuat studiile de masterat la Universitatea Tehnică de Construcții București având specializarea în Proiectarea Construcțiilor civile și industriale în zone seismice (P.C.C.I.Z.S)


Competente profesionale:

PROIECTARE

 • Proiectare avansată asistată de calculator și utilizare de software dedicat
 • Coordoonarea elaborarii proiectelor tehnice si de executii pentru cladiri civile, industriale si agricole din toate clasele de importanta si de expunere la cutremur, asa cum sunt definite de codul de proiectare P100-1/2006.
 • Coordonarea elaborării proiectelor tehnice și de execuții pentru construcții inginerești de tip: coșuri de fum, castele de apă, turnuri de răcire etc.
 • Evaluarea stării fizice și a siguranței în exploatare a clădirilor existente și elaborarea soluțiilor de consolidare.

MANAGEMENT ȘI EXECUȚIE

 • Managementul execuției lucrărilor de construcții și mentenanță în construcții
 • Planificarea, organizarea și gestionarea resurselor tehnice, economice și umane pentru lucrări de construcții
 • Aplicarea și asigurarea cadrului legislativ în activitatea de construcții
 • Gestionarea proiectelor/programelor de reabilitare a clădirilor
 • Gestionarea măsurilor priviind protecția mediului
 • Urmărirea execuției lucrărilor de construcții
 • Coordonarea elaborării de studii și documentații tehnico-economice, studii de fezabilitate pentru fundamentarea investițiilor complexe
 • Producția și controlul calităților: materialelor de construcții, a elementelor de construcții structurale și nestructurale
 • Cunoașterea și înțelegerea tehnicilor de cercetare, documentare, proiectarea experimentului, simulări numerice și obținerea de informații experimentale, prelucrarea acestora, modelarea statistică a rezultatelor, formularea concluzilor
 • Comunicare profesională atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională

contact-roxana-bertea

Comments are closed.